Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot, gebruik van alle inhoud, Producten en Diensten beschikbaar op https://jamindomfg.com website (de "Dienst") beheerd door JAMINDO ("ons", "wij", of "onze").

Uw toegang tot onze diensten is onderhevig aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en alle andere operationele regels en beleidsregels die van tijd tot tijd door ons worden gepubliceerd en kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Services opent of gebruikt. Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van enig deel van onze Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u onze Services niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van Ons of derden van Ons naar u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijk eigendom zullen (tussen de partijen) uitsluitend bij JAMINDO en haar licentiegevers blijven.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Services kunt u services, producten, software, embeds of applicaties van derden ("Services van derden") gebruiken.

Als u Services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

  • Het gebruik van diensten van derden is op eigen risico en wij zijn jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of diensten van derden.
  • Je erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen

Wanneer voor het gebruik van een deel van onze Services een account is vereist, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Koppelingen naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door JAMINDO .

JAMINDO is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. JAMINDO is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Indien u de Overeenkomst of uw JAMINDO-account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd op "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. JAMINDO en haar leveranciers en licentiegevers verwerpen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch JAMINDO, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn.

U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten downloadt van of anderszins verkrijgt via onze Diensten.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is de Overeenkomst en elke toegang tot of elk gebruik van onze Services onderworpen aan de wetten van New York.

De juiste rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services zijn de staats- en federale rechtbanken in New York.

Veranderingen

JAMINDO behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.

Als we wijzigingen aanbrengen die van wezenlijk belang zijn, laten we u dit weten door middel van een bericht op onze website of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke periode aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

We proberen ten minste
30
dagen voorafgaand aan de effectieve wijzigingen. Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangegeven kennisgevingstermijn of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via
info@jamindo.com


Laatst bijgewerkt: 30 juli 2022

nl_NLDutch